Privacyverklaring

Fernand GEORGES beschermt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD).

De verzamelde persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt door Fernand GEORGES n.v. Avenue des Etats-Unis, 30, 6041 Gosselies, België.

Dit betreft de gegevens die u met Fernand GEORGES deelt in het kader van een commerciële relatie, of het nu gaat om een aankoop (online of in de winkel), wanneer u een beroep doet op onze dienst na verkoop of wanneer u een offerte aanvraagt. Dit betreft ook de persoonlijke gegevens die worden meegedeeld bij het aanmaken van uw account op deze site.

Wij verzamelen en verwerken ook gegevens wanneer u op onze website surft (cookies), waardoor wij bijvoorbeeld de laatst bekeken producten kunnen weergeven. Onze website is ook verbonden met Google Analytics en Facebook, die cookies gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren en ons in staat te stellen rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google Analytics vindt u via deze links : www.google.com/analytics/terms/fr.html et https://www.facebook.com/terms.php

Voorbeelden van de verzamelde gegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis, offertegeschiedenis, retouraanvragen, bekeken producten en navigatiegegevens op onze website.

Gegevensverwerking

Fernand GEORGES verzamelt en verwerkt uw gegevens voor specifieke en wettelijke doeleinden. De verwerking van uw gegevens vindt grotendeels plaats in het kader van de verkoopovereenkomst die tussen u en Fernand GEORGES is gesloten. Sommige verwerkingen worden dan uitgevoerd om te voldoen aan legitieme belangen, op basis van uw toestemming of voor wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld onze fiscale of boekhoudkundige verplichtingen).

Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden :

 • Uw bestellingen beheren en u de door u gevraagde diensten leveren, zoals het thuisbezorgen van uw bestelling, het voorbereiden van uw bestelling en het afhalen in een van onze winkels.
 • Behandel uw aanvragen voor offertes.
 • Schrijf u eventueel in bij een fabrikant voor een uitgebreide garantie.
 • Om u informatie te sturen :
  • Naar aanleiding van een bestelling of in het kader van de follow-up van een contract door middel van informatieve berichten (orderbevestiging, informatie over het tijdstip van levering, factuur...).
  • Om uw mening te verzamelen over onze diensten en over de producten die u hebt gekocht.
  • Om u te adviseren en u producten aan te bieden die verband houden met uw aankopen.
  • Om u producten, diensten, demonstraties of opleidingen aan te bieden die u kunnen interesseren.
  • Om u informatie te sturen naar aanleiding van een bezoek aan onze website of aan een van onze winkels.
  • Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en interessante productinformatie.
 • U kunt zich uiteraard te allen tijde verzetten tegen de verzending van commerciële e-mails door een eenvoudig verzoek te sturen naar eshop@georges.be of door te klikken op de afmeldlink onderaan onze e-mails. U kunt uw verzoek ook sturen naar ons postadres: Avenue des Etats-Unis, 30, 6041 Gosselies.
 • Het aanmaken en beheren van uw account op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om de navigatie op onze websites en uw online bestellingen te vergemakkelijken door het invullen van uw persoonlijke gegevens in het bestelformulier.
 • Bewakingscamera's: in sommige van onze winkels en rond onze gebouwen maken wij gebruik van bewakingscamera's. Een bord geeft hun aanwezigheid aan. De opgenomen beelden worden alleen bewaard om eventuele diefstal of fraude op te sporen. Deze beelden kunnen voor onderzoek worden doorgegeven aan de politie of de bevoegde autoriteiten.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie of voor de wettelijke termijn die nodig is om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.

Beelden van bewakingscamera's worden 1 week bewaard.

Delen van gegevens met derden

Fernand GEORGES kan uw persoonsgegevens delen met derden om diensten uit te besteden :

 • Partners die namens ons en op ons uitdrukkelijk verzoek diensten verlenen. Bijvoorbeeld een bezorgdienst om bestellingen af te leveren of te verzenden, een reparatiewerkplaats om een defect apparaat te repareren...
 • Voor onze marketingcampagnes maken wij gebruik van externe dienstverleners en verstrekken wij hen uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om e-mails en geadresseerde post te versturen, om analyses uit te voeren die ons helpen onze klanten en hun gedrag beter te begrijpen (bijvoorbeeld Google of Ricoh, die onze papieren facturen verstuurt) of om u via externe platforms gepersonaliseerde advertenties te sturen.
 • Leveranciers van producten die wij verkopen in verband met een terugroeping van een product of belangrijke communicatie over dat product.
 • In het kader van een aankoop op onze site kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze partner-verkoper, zodat deze u het bestelde product kan leveren.
 • Wij zorgen ervoor dat deze derden uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de GDPR behandelen.

Consumentenrechten

Als consument heeft u te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om onjuiste of verouderde gegevens te wijzigen of te wissen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook gebruik maken van uw recht om te worden vergeten of om uw gegevens te laten overdragen. Stuur daartoe uw verzoek naar het e-mailadres eshop@georges.be, of naar het postadres: Avenue des Etats-Unis, 30, 6041 Gosselies.

U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verzending van commerciële e-mails door te klikken op de uitschrijvingslink onderaan onze e-mails of door een eenvoudig verzoek, per e-mail naar het e-mailadres eshop@georges.be, of naar het postadres: Avenue des Etats-Unis, 30, 6041 Gosselies.

Als u een klacht hebt over de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website www.privacycommission.be. U kunt hen ook per e-mail bereiken op commission@privacycommission.be of per telefoon op 02 274 48 78.

Veiligheid van uw gegevens

Fernand GEORGES verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verzamelde informatie en persoonsgegevens te beschermen. Het doel is uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of onbedoelde of ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen omvatten onder meer het gebruik van een firewall en de beperking van de toegang tot persoonsgegevens tot de werknemers van Fernand GEORGES, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Vragen

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Fernand GEORGES per e-mail op eshop@georges.be, of op het postadres: Avenue des Etats-Unis, 30, 6041 Gosselies.


Laden
Laden