Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de site georges.be is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of lacunes bevatten.

De producten of diensten zoals beschreven op de site vallen op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid van Fernand GEORGES voor de werkelijke of veronderstelde kwaliteit van de aangeboden producten of diensten en vormen als zodanig geen aanbod. Het is dus niet voldoende om een product op onze site of telefonisch te bestellen om de koopovereenkomst tot stand te brengen. De verkoop wordt pas gesloten na ontvangst van de bevestigingsmail.

De aangeboden promoties zijn echte koopjes. Als u denkt dat dit voor een van hen niet het geval is, neem dan contact met ons op via eshop@georges.be.

Fernand GEORGES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gebruik van de informatie, producten of diensten kan veroorzaken bij een gebruiker van de site.

In geval van overmacht behoudt Fernand GEORGES zich het recht voor zijn verplichtingen op te schorten voor de volledige duur van het geval van overmacht, of het contract te beëindigen.

Laden
Laden